Serveis

Implantologia

Odontologia conservadora

Obturacions, reconstruccions, endodoncies.

Pròtesis removible

Completes, parcials de resina, esquelètica.

Estètica

Prevenció, higiene.

Cirugia menor

Extraccions, cordals, frenectomies, gingivectomies.

Pròtesis fixa

Corones, ponts, incrustacions.

El nostre equip